Živé
námestie

V tejto sekcii viescovidis.sk sa zastavíme na území siahajúcom od Námestia SNP po Kamenné námestie, ktoré bolo odjakživa dôležitým centrom diania v Bratislave a ktoré má bohatú históriu.

Vilmos császár-tér (Námestie cisára Viliama II.), sa medzi rokmi 1921 – 1931 volalo Námestie republiky. Vy, alebo vaši rodičia toto územie môžno poznáte aj ako Hlinkovo, alebo Stalinovo námestie. Alebo jednoducho „pred Tescom“? Štrngali ste tam kľúčami, chodili s babkou do tržnice alebo na donutky?

Zaujímajú ma vaše príbehy, zážitky, asociácie, jednoducho veci, ktoré viete o miestach na mojich fotografiách.

Výber z komentárov bude použitý ako súčasť medzinárodného projektu ‘Živé námestie’.

Ako to funguje?

Prezrite si fotografie a keď vám k niektorej z nich niečo napadne, podeľte sa o to svojim komentárom. Môže to byť váš osobný príbeh, spomienka, (historický) fakt, alebo čokoľvek, o čom si myslíte, že stojí za zmienku.

partneri

Shared Cities: Creative Momentum je európskou kultúrnou platformou, ktorá adresuje aktuálne výzvy európskych miest. SCCM je spoločným projektom partnerov Goethe-Institut (DE), Česká centra (CZ), reSITE (CZ), Vysoká škola výtvarných umení (SK), Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture Centre – KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Aliancia Stará Tržnica (SK), Res Publica – Cities Magazine (PL). Spolufinancované z programu Európskej únie Kreatívna Európa.

Shared Cities: Creative Momentum is a European cultural platform addressing the contemporary urban challenges of European cities. SCCM is a joint project of Goethe-Institut (DE), Czech Centres (CZ), reSITE (CZ), Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (SK), Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture Centre – KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Old Market Hall Alliance (SK), Res Publica – Cities Magazine (PL). Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

 
výťah